Umenie – Fototapety 3D diera v stene z pieskovca

Moderné a klasické umenie celého spektra obrazov v tejto kategórii môžete obdivovať na samolepkách 3D diery z pieskovca. Moderné umenie tvoria predovšetkým abstraktné obrazy znázorňujúce niečo, čo v prírode neexistuje. Pretože sa umenie skôr nazývané moderným stalo už klasickým umením a stále vznikajú nové štýly a trendy, na samolepkách v tvare 3D diery v pieskovcovej stene sú znázornené rôzne vzory vrátane najnovších 3D tvarov.
Maliarske abstraktné umenie, ale aj moderné či menej inovatívne, klasické umenie je charakteristické živými, intenzívnymi farby. Nájdete tu tiež neustále moderné čiernobiele vzory, ale aj menej jednoznačné: strieborné, popolavé, zadymené a grafitové vzory. V ponuke nájdete aj geometrické vzory. Na fototapetách v tvare 3D diery s umeleckými motívmi často vidíme kompozície zložené z obdĺžnikov, trojuholníkov, kruhov, bodiek, mnohouholníkov – voštín.