Užitečné informace Poučenie o odstúpení od zmluvy

Poučenie o odstúpení od zmluvy

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin na odstąpienie od umowy kończy się po
14 dniach od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia inna niż przewoźnik odebrała ostatni towar.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas (Piga.cz tel. +420 556 674 622) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w formie wyraźnego
oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Aby
zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz nam informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa przed upływem terminu do odstąpienia od umowy .

Skutki odstąpienia
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty
dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostawy, innego niż
najtańszy zwykły sposób dostawy). dostawa, którą oferujemy), a mianowicie niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż
14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od umowy.
Zwrócimy Ci pieniądze przy użyciu tej samej metody płatności, której użyłeś podczas pierwotnej transakcji, chyba że
wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie. W każdym razie nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym
powrót. Możemy zawiesić zwrot pieniędzy do czasu otrzymania towaru lub potwierdzenia
wysyłki, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Prosimy o niezwłoczny zwrot towaru, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym
poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz towar przed upływem terminu 14 dni.
Nie ponosimy kosztów związanych ze zwrotem towaru. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wynikające z
korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, właściwości i funkcjonowania towaru.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy jest wyłączone w następujących przypadkach:

  • umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta
    lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania
    nie można zwrócić ze względów zdrowotnych lub higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:
(Wypełnij formularz i odeślij tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat: Piga.cz 737 01 Český Těšín, Odboje 1220/5, tel. +420 556 674 622
- Ja / My (*) niniejszym informuję / informujemy (*) o moim / naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)
umów dostawy następujących towarów (*) umów o dzieło przy przekazaniu następujących towarów (*) / o świadczenie
następujących usług (*)
- Data zawarcia umowy (*) / odbioru (*)
- Imię i nazwisko konsumenta (-ów)
- Adres konsument (-y)
- Podpis konsumenta (-ów) (jeśli formularz jest przesyłany w formie papierowej)
- Data
(*) Niepotrzebne skreślić.