Reklamácia a vrátenie tovaru v obchode WallMuralia

REKLAMACE
Pripomíname, že zákazník musí skontrolovať výrobok pri jeho prevzatí od kuriéra. Pri prezeraní objednaného výrobku venujte pozornosť veľkosti, snímky motívu, druhu materiálu a obsahu priložených súčastí. Ak zistíte technickú vadu, odfoťte tovar a kontaktujte čo najskôr zákaznícky servis na adrese info@wallmuralia.sk


V prípade, že reklamácia bude vybavená kladne, posielame nový výrobok alebo na žiadosť zákazníka vraciame zaplatenú čiastku. Pripomíname, že podmienkou kladného vybavenia reklamácie je správna montáž v súlade s priloženým návodom. Podrobné informácie týkajúce sa reklamácií možno nájsť v nákupnom poriadku obchodu.

Reklamácie nie sú predmetom

- Upozorňujeme, že motívy ako trblietky, zlato, striebro, betón, mramor, hrdzavý plech, drevo atď. nevyzerajú ako skutočné. Motívy sú vytlačené tak, že sa môžu vzhľadovo líšiť od svojich skutočných náprotivkov. Svetelné odlesky nie sú grafickými prvkami.

- Farebná odlišnosť. Odtiene hotového výrobku sa môžu mierne líšiť od vizualizácie z dôvodu kalibrácie monitora, na ktorom sú predmety prezerané, tlačového stroja a typu použitého atramentu - rozdiel v odtieňoch nie je dôvodom na reklamáciu.

- Predchádzajúca objednávka mala inú farbu. Objednávky vytvorené v inom časovom rámci sa v prípade homing môžu mierne líšiť v odtieňoch a orámovaní, keďže všetky výrobky vyrábame po prijatí objednávok.

- Mechanické poškodenie (manipulácia s výrobkom, spálenie, nesprávne použitie)

- Poškodenie spôsobené používaním v dôsledku plynutia času (napr. odretie) nie je možné reklamovať.

- Záruka sa nevzťahuje na led osvetlenie alebo hodinový mechanizmus.

REKLAMÁCIE Z DÔVODU POŠKODENIE TOVARU PRI DOPRAVE
Nezabudnite, prosím, že zákazník je povinný skontrolovať tovar pri preberaní od kuriéra. Zvlášť v prípade objednávok obsahujúcich sklenené dekorácie. V prípade, že zákazník zistí poškodenie, je povinný bezodkladne, spoločne s kuriérom vyhotoviť protokol o škode. Tento protokol je základom pre podanie reklamácie. Súčasne prosíme o vyfoteniu poškodení zásielky. Vyhotovený protokol spolu s fotografiou je potrebné zaslať na našu e-mailovú adresu info@wallmuralia.sk. V súlade s našim nákupným poriadkom posielame v takom prípade zákazníkovi na naše náklady nový výrobok.


VRÁTENIE

Nezabudnite, že všetky výrobky ponúkané na Wallmuralia.sk zhotovujeme na základe individuálnych objednávok zákazníkov (vzor a veľkosť si volíte vy).
Nejde o výrobky vopred pripravené a skladované, takže sa na ne nevzťahuje právo na odstúpenie od zmluvy. Ak nespĺňa výrobok Vaše očakávania, povedzte nám to! Pokúsime sa to vyriešiť. Spokojnosť našich zákazníkov je našou prioritou!
Zpětná adresa


Paxy - Český tisk s.r.o.
Bytčická 76, P.O. BOX 5
01681 Žilina

Poučenie o odstúpení od zmluvy