Reklamácia a vrátenie tovaru v obchode WallMuralia

REKLAMACE
Pripomíname, že zákazník musí skontrolovať výrobok pri jeho prevzatí od kuriéra. Pri prezeraní objednaného výrobku venujte pozornosť veľkosti, snímky motívu, druhu materiálu a obsahu priložených súčastí. Ak zistíte technickú vadu, odfoťte tovar a kontaktujte čo najskôr zákaznícky servis na adrese info@wallmuralia.sk


V prípade, že reklamácia bude vybavená kladne, posielame nový výrobok alebo na žiadosť zákazníka vraciame zaplatenú čiastku. Pripomíname, že podmienkou kladného vybavenia reklamácie je správna montáž v súlade s priloženým návodom. Podrobné informácie týkajúce sa reklamácií možno nájsť v nákupnom poriadku obchodu.

REKLAMÁCIE Z DÔVODU POŠKODENIE TOVARU PRI DOPRAVE
Nezabudnite, prosím, že zákazník je povinný skontrolovať tovar pri preberaní od kuriéra. Zvlášť v prípade objednávok obsahujúcich sklenené dekorácie. V prípade, že zákazník zistí poškodenie, je povinný bezodkladne, spoločne s kuriérom vyhotoviť protokol o škode. Tento protokol je základom pre podanie reklamácie. Súčasne prosíme o vyfoteniu poškodení zásielky. Vyhotovený protokol spolu s fotografiou je potrebné zaslať na našu e-mailovú adresu info@wallmuralia.sk. V súlade s našim nákupným poriadkom posielame v takom prípade zákazníkovi na naše náklady nový výrobok.


VRÁTENIE

Nezabudnite, že všetky výrobky ponúkané na Wallmuralia.sk zhotovujeme na základe individuálnych objednávok zákazníkov (vzor a veľkosť si volíte vy).
Nejde o výrobky vopred pripravené a skladované, takže sa na ne nevzťahuje právo na odstúpenie od zmluvy. Ak nespĺňa výrobok Vaše očakávania, povedzte nám to! Pokúsime sa to vyriešiť. Spokojnosť našich zákazníkov je našou prioritou!
Zpětná adresa

Olzalogistic - Tiskárna Piga
Súľov 46
013 52 Súľov - Hradná

Poučenie o odstúpení od zmluvy